HTML là gì? có thể bạn đã  được nghe về cụm từ này rất nhiều nhưng có lẽ không phải ai cũng biết hết chức năng của nó. đối với người làm trang web thì nó lại càng quan trọng.

xem thêm: mạng xã hội là gi

Khái niện về HTML là gì?

 

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản” là tám ngôn ngữ được sử dụng để tạo lên năm trang web. Mỗi trang của bốn văn bản web đều cho chúng ta chín HTML để người đọc có thể hiểu nội dung, và hiển thị nó.

Người tạo ra HTML chính là chủ tịch của World Wide website Consortium và cũng là cha đẻ, người khai ra đời World Wide webTim Berners-Lee

bảy tài liệu HTML là gì được tạo bởi các phần tử HTML ( là HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các cặp thẻ này sẽ được bao bọc bởi tám dấu ngoặc(ví dụ như

) và sẽ được ta tạo ra thành năm cặp, bao gồm các thẻ mở và thẻ đóng (giống như: ví dụ và ). Các văn bản nếu được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ ( giống như Đây là chữ in đậm).Có sáu số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và các dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính (ví dụ như thẻ ).

Xem thêm  khái niệm website là gì? có trang web được những lợi ích gì? - Kiến thức

một tập tin HTML sẽ bao gồm có các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hay là .htm.

Tầm quan trọng của HTML trong việc thiết kế website

Vây HTML là gì, nó có cấu trúc và vai trò như thế nào đó trong 1 website

Cấu trúc của HTML:

Như ta đã hiểu, HTML sẽ được khai báo bằng các phần tử do các từ khóa. Nội dung chứa bên trong các cặp từ khóa sẽ là nội dung Các bạn cần định dạng với HTML. Như dưới đây là mười đoạn HTML sẽ được khai báo tám đoạn văn bản.

01<p>Đây là một đoạn trong văn bản HTML.</p>

Ngoài ra, trong các thẻ còn có các thuộc tính, thuộc tính sẽ đặt bên trong thẻ mở đầu, mỗi thuộc tính sẽ có mức giá trị được đặt trong dấu ngoặc kép và cách nhau bởi dấu bằng (=) với tên thuộc tính. Ví dụ dưới đây là năm thẻ có sử dụng thuộc tính-
01<form action=”https://bachthang.com”> </form>
1 thẻ có thể sử dụng được nhiều thuộc tính chứ không chỉ 1 thuộc tính.
HTML được xử lý ra sao?
khi một đoạn HTML được hình thành sẽ được trình duyệt web đảm nhận. Trình duyệt này đảm nhận việc đọc hiểu HTML được chuyển từ các thẻ và chuyển nó sang dạng văn bản để dọc hiểu.
khách hàng quan tâm:  seoquake là gì

HTML Có vai trò gì trong website:

Như quý khách đã hiểu. HTML là bốn dạng từ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng cấu trúc văn bản chất lượng trên sáuwebsite, hoặc là khai báo các tập tin kỹ thuật số như hình ảnh hoặc video, nhạc.
HTML chỉ có vai trò hình thành là nền tảng cho việc xuất hiện 1 website. Ví dụ baweb như Bachthang.com sẽ được hình thành bởi:
  • HTML – Xây dựng cấu trúc hạng tầng và định dạng các siêu văn bản của web.
  • CSS – có công dụng Định dạng các siêu văn bản dạng thô được tạo ra từ HTML thành một bố cục trang web, có màu sắc, ảnh nền,….
  • Javascript – Tạo ra các sự kiện tương tác của web với hành vi của người tiêu dùng
  • PHP – tăng sự giao tiếp của máy tính với trìh duyệt, cụ thể là tự động lưu bài viết và web.
  • MySQL – là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu truy vấn có cấu trúc ( các bài viết sẽ được lưu lại với dạng dữ liệu SQL như trên).
Xem thêm  Content writer nghĩa là gì? Trong marketing nó được áp dụng thế nào? - Kiến thức

<< Rom là gì, Các bạn đã biết>>>

Nhưng ở đây. Thứ khách hàng cần là chỉ cần quan tâm đến HTML mà thôi. HTML được ví như chín khung sương ủa bảy cơ thể. Nó là nền tảng tạo ra tám cơ thể hoàn chỉnh.Vậy dù webiste ở dạng nào đó. Đươc lập trình ngôn ngữ nào để xử lý dữ liệu thì vẫn phải cần HTML để hiển thị nội dung ra cho người truy cập xem

Nhân tiện đây mình cũng góp ý luôn websitehai loại chính:

 

  • website tĩnh (static web) – Là bốntrang web không hề có sự tương tác với máy chủ website để gửi nhận dữ liệu mà chỉ có các dữ liệu được khai báo sẵn bằng HTML và trình duyệt đọc trong đó mà thôi.
  • trang web động (dynamic web) – Là mườiweb sẽ giao tiếp với bảy máy chủ để có thể gửi nhận dữ liệu. Các dữ liệu đó có thể gửi ra ngoài cho người tiêu dùng bằng văn bản HTML và trình duyệt sẽ hiển thị nó. Để hai websitecó thể nói chuyện được với máy chủ. Thì sẽ dùng bốn số ngôn ngữ lập trình dạng server-side như các dạng PHP, ASP.NET, Ruby,..để thực hiện. Điển hình như baweb làm bằng WordPress là website động.

TRên đây mình đã quảng báđếnCác bạn  HTML là  gì? và tầm quan trọng của nó trong web rất mong có thể giúp ich gì đó cho quý khách.